Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Az évkönyv szerkezete
Tematikus keresés
Megrendelés
Hirdetési lehetőség
Vissza a lap elejére

Az évkönyv tematikus tartalomjegyzéke 1986-tól 2007-ig

Cikkek és hírek

Beszámolók

Táblázatok 1990-től

Alkalmi táblázatok 1980-tól

Információk a tartalomjegyzékről

 A Gondolat Kiadó 1952–1990-ig adta ki a Csillagászati évkönyvet. Az 1988–1990-es kötetek beszámolókat és cikkeket már nem tartal­maztak, csak a csillagászat legújabb eredményeiről adtak össze­foglalást. A Magyar Csillagászati Egyesület 1989-ben Csillagászati adatok 1989-re címmel egy kiegészítő füzetet készített a Gondolat Kiadó évkönyvéhez, amelyben néhány – az amatőrök által hiányolt – táblázat és ábra kapott helyet.
 A Meteor csillagászati évkönyv először 1990-ben jelent meg, a Gondolat Kiadó utolsó évkönyvével párhuzamosan. Ekkor még csak táblázatokat tartalmazott, de azokat már a későbbi évekhez hasonló össze­állításban. Cikkek és beszámolók az 1991-es kötetben szere­peltek először. A beszámolókat közlő intézmények első alkalommal igyekeztek a Gondolat Kiadó évkönyveiből kimaradt 1986–1990 közötti időszakról is áttekintést adni, így tevékenységük többé-kevésbé folyamatosan nyomon követhető. A csillagászat legújabb eredményeiről a egyesület évkönyve 1991-ben közölte az első összefoglalót, így ezen a téren az információk folyamatossága nem szakadt meg.
 A Gondolat Kiadó évkönyveiről összefoglaló tartalomjegyzék három kötetetben található:

  • Az 1952–1969 között megjelent cikkek tematikus listája az 1970-es kötet 232–237. oldalain található. A témakörökön belül a címeket szerző szerinti betűrendbe rendezték.

  • Az 1952–1979 között megjelent táblázatokról az 1980-as kötet 54–65. oldalain találunk részletes összefoglalót.

  • Az 1970–1985 közötti évek cikkeiről és a legújabb eredmények rövid híreiről az 1986-os kötet 259–267. oldalain jelent meg tematikus lista. Egy témakörön belül a cikkek időrendben követik egymást, utánuk a rövid hírek ugyancsak időrendben.

 Ez az összefoglalás a folytonosság megtartása érdekében nem csupán a Magyar Csillagászati Egyesület évkönyveit tekinti át, hanem mindazokat a Gondolat-évkönyveket is, amelyek a felsorolt tartalom­jegyzékekben még nem szerepelnek: vagyis az 1986–tól napvilágot látott cikkek, hírek és beszámolók, valamint az 1980–tól eltelt időszakban közölt alkalmi táblázatok is megtalálhatók benne. A rendszeresen megjelenő táblázatokat azonban csak az 1990–től kezdődő időszakra dolgoztuk fel.
 A címeket leginkább a cikkben vagy hírben szereplő csillagászati objektumok szerint lehetett csoportosítani. Egy fő témán belül először a cikkek, utána a rövid hírek felsorolását találjuk. A fő témákon belül szükség és lehetőség szerint további tematikus csoportosításban sorakoznak a címek. Ezeket az alcsoportokat vonal választja el egymástól. A cikk vagy hír lelőhelyét a kötet évszáma és az oldalszám (pl. 1992/129) adja meg.
 A tartalomjegyzék-lapokon az internet böngésző program szöveg­keresési parancsával lehet a kívánt téma kulcsszavait keresni.

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003
2002 2002
2001 2001
2000 2000
1999 1999
1998 1998
1997 1997
1996 1996
1995 1995
1994 1994
1993 1993
1992 1992
1991 1991
1990 1990
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület