Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2004

 Az idei kötetben megújult a naptár táblázatban szereplő névnap lista, amely a korábbi években egy interneten fellelhető forrásanyagon alapult. A névnapok időpontja ugyan nem csillagászati adat, de ha már szerepeltetjük az évkönyvben, akkor szeretnénk, hogy ez is lehetőleg pontos és hiteles legyen. A Magyarországon anyakönyvezhető utónevek hivatalos listája Ladó János–Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv című munkájában található, amely a Vince Kiadó gondozásában jelent meg 1998-ban. Megkeresésünkre a Vince Kiadó volt szíves a könyv szövegét digitális formában a rendelkezésünkre bocsátani. A szövegállományból egy e célra fejlesztett programmal névnap-adatbázist állítottunk elő. A naptár táblázat névnap oszlopának szélességét figyelembe véve ebből a teljes adatbázisból egy előfordulási gyakoriságon alapuló válogatást készítettünk. Ez a kiválogatott névnap-adatbázis adja az alapját az új névnap listánknak.
 A táblázatos rész végén ebben a kötetben is közlünk egy olyan táblázatot, amely az egyik hírhez kapcsolódik, de egyben a folytatása is egy korábbi években elkezdett táblázatnak. A Naprendszer újabb holdjai az előző kötet kiadása óta felfedezett holdak adatait, és a korábban felfedezett, de hivatalosan csak időközben elnevezett holdak nevét tartalmazza.
 A Magyar Csillagászati Egyesület honlapján (www.mcse.hu) a Bemutatkozunk menüpontra, majd a következő lapon a Kiadványok alcím alatt az évkönyvet említő sorra kattintva lehet eljutni az évkönyv honlapjára (evkonyv.mcse.hu). Ott az egyesület által kiadott kötetek rövid ismertetője, tartalomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A látogató a még kapható köteteket meg is rendelheti. A megjelent kötetek tematikusan rendezett, összefoglaló tartalomjegyzéke segíti a hírek, cikkek helyének megtalálását, a célzott információkeresést. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A már elfogyott évfolyamok cikkeit és beszámolóit fokozatosan hozzáférhetővé tesszük a honlapon, hogy azok az új érdeklődők is elolvashassák, akiknek jelenleg nincsen módjuk a köteteket megvásárolni.

Tartalom 2004

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 2002 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • A Jupiter-holdak kölcsönös jelenségei
 • Csillagkatalógus J2004.5-re
 • A Naprendszer újabb holdjai

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Kővári Zsolt: Látjuk-e a csillagok felszínét?
 • P. Kiss Csaba–Ábrahám Péter: Az infravörös égi háttér
 • Paragi Zsolt: Mikrokvazárok
 • Csizmadia Szilárd: Meteorcsillagászat
 • Babcsán Gábor: Az amatőr távcsövek optikai teljesítményéről

Beszámolók

Kiadási adatok 2004

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Kun Mária (cikkek, beszámolók)
Szabadi Péter (táblázatok)

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 21 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2003. október
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1800 Ft, egyesületünk tagjainak 1700 Ft.

A címlapon

A Szaturnusz 2003. március 7-én.
A felvétel a Hubble-űrtávcsővel készült,
a Wide Field Planetary Camera 2 segítségével.
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület