Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Évkönyv 2003
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2003

A Magyar Csillagászati Egyesület
tevékenysége 2001 második felében

Mizser Attila

(>>> Az előző beszámoló)


 A korábbi évkönyvekben megjelent egyesületi beszámolóinktól eltérően most csak a 2001-es év második felének fontosabb eredményeit foglaljuk össze. Ezzel szeretnénk szinkronba kerülni a többi intézményi beszámolóval, melyek teljes naptári éveket mutatnak be. 2001 első félévének az MCSE-t érintő eseményeiről a 2002-es csillagászati évkönyvben írtunk.

Polaris Csillagvizsgáló

 2001 őszén tovább folytattuk új egyesületi bázisunk átalakítását. Az intézmény előterét – egy mellékhelyiség megszüntetése árán – megnöveltük, továbbá alkalmassá tettük egyesületi és más csillagászati kiadványok árusítására. Az így kialakított „Polaris-bolt” bevétele jelentősen hozzájárult az intézmény fenntartási költségeinek fedezéséhez. Az irodahelyiséget is megnagyobbítottuk, amely így a napi teendők intézéséhez és a folyamatosan bővülő egyesületi könyvtári anyag elhelyezésére egyaránt alkalmassá vált. Október elején fejeztük be az átalakítást, ettől kezdve a Polaris teljes értékű központunkká vált. Újraindítottuk népszerű keddi előadás-sorozatunkat, melynek előadásai a következők voltak:

 • 10.02. Különleges távcsövek (Mizser Attila)
 • 10.09. A változócsillagászat kezdetei Magyarországon (dr. Zsoldos Endre)
 • 10.16. Nyakunkon az üstökös! (Sárneczky Krisztián)
 • 10.30. Jégkorszakok a Marson (Kereszturi Ákos)
 • 11.06. Hogyan válasszunk távcsövet? (Babcsán Gábor)
 • 11.13. Látogatás a Center for Astrophysics-ben (Fűrész Gábor)
 • 11.20. A csillagok változó világa (dr. Kiss László)
 • 11.27. Légköroptikai jelenségek (dr. Hegedüs Tibor)
 • 12.04. Az Information Bulletin on Variable Stars –
      egy csillagászati szaklap a webkorszakban (Holl András)
 • 12.11. A Mars-foltok rejtélye (dr. Horváth András)

1. ábra. A „Polaris bolt”

 Október-december folyamán csütörtökönként tartottuk ifjúsági csillagászati szakköri foglalkozásainkat, melyeket Kereszturi Ákos vezetett.
 A nyári hónapokban is folytattuk a távcsöves bemutatásokat, heti háromszori alkalommal. Az érdekesebb csillagászati eseményekhez kapcsolódóan a médiában is meghirdettük bemutatóinkat, azonban a rossz időjárás mind az augusztus 12-ei (Perseidák meteorraj maximuma), mind a szeptember 23-ai (őszi napéjegyenlőség) bemutatókat meghiúsította. A november 3-ai Szaturnusz-fedést azonban végre ismét viszonylag zavartalan körülmények mellett mutathattuk be; a teraszon elhelyezett videokivetítő és az előadóban a nagyképernyős tévékészülék segítségével mindenki átélhette a fedés nagyszerű élményét. A hideg időjárás ellenére mintegy 80–100 érdeklődő kísérte figyelemmel a jelenséget, illetve a kihangosított előadásokat. Ugyanerre a napra hirdettük meg szokásos őszi, Közelebb a csillagokhoz elnevezésű országos távcsöves bemutatónkat, melyet számos helyi csoportunk is megtartott.

Kiadványaink

 A beszámolási időszakban Meteor című folyóiratunk 7–12. számait jelentettük meg. A 7–8-as számot az előző évihez hasonlóan ismét dupla terjedelemben (128 oldal + 8 oldal színes képmelléklet) vehették kézbe tagjaink és olvasóink. Az ilyen dupla számok komoly szerkesztési feladatot rónak ránk, azonban olvasóink körében nagy tetszést aratnak, hiszen a megnövelt oldalszám lehetőséget ad egy-egy téma alaposabb bemutatására (a 2001/7–8. számban hosszabb cikket olvashattunk Távolságmérés a galaxisok között címmel, több csillagászati hírt tehettünk közzé, ill. olyan „egzotikus” témákkal is foglalkozhattunk, mint a csillagászati bélyegek vagy képeslapok gyűjtése). Az ismeretterjesztő anyagok vagy a csillagászati érdekességek mellett a hazai amatőrcsillagászat leglátványosabb ágazata, az asztro-fotográfia számára is fontos fórum a Meteor, az asztrofotósok egyre színvonalasabb felvételeinek a lap képmellékletében is helyet adunk. Az amatőrmozgalom legfontosabb eseményeiről több beszámolót is közöltünk. A Meteor 2001/12. számához színes fali naptárat mellékeltünk, mely önmagában is nagyon sok hasznos információt hordoz.


2. ábra. A Dante füzet címlapja

 Az őszi-téli időszakban két fontos könyvet jelentettünk meg. November elején készült el Ponori Thewrewk Aurél Divina astronomia – csillagászat Dante műveiben című igen érdekes, elmélyült tanulmánya. A szerző a reneszánsz költőfejedelem műveiben fellelhető számtalan csillagászati utalást fejti meg, élvezetes stílusban, sok, az irodalomtörténet számára is érdekes új információt szolgáltatva. A Meteor csillagászati évkönyv 2002. évi kötetét sikerült a karácsonyi könyvvásárra megjelentetni. Az évkönyv, mely minden korábbinál nagyobb terjedelemben, 336 oldalon jelent meg, a hagyományokhoz híven számos színvonalas szakmai cikket, ismertetést tartalmaz, és nem csupán az MCSE-ről, hanem számos, hazai csillagászati intézet tevékenységéről is beszámol.
 Honlapunk, a www.mcse.hu továbbra is hazánk egyik leglátogatottabb „digitális kikötője”. A legjelentősebb fejlesztéseket a Polaris Csillagvizsgáló honlapján valósítottuk meg (folyamatos frissítések, A hónap témája menüpont, észlelések bemutatása stb.)

Táborok, rendezvények

 2001 nyarán két nagy tábort bonyolítottunk le. Ifjúsági táborunkat, melyet a középiskolás korosztály számára hirdettünk meg, július 20–27. között tartottuk, mátrai törzshelyünkön, az ágasvári turistaházban. A rendkívül rossz, borult, esős idő sajnos az észlelőmunkát alaposan megnehezítette – talán ez volt minden idők legborultabb MCSE-tábora. A napközbeni és az esti szakmai előadások, továbbá a kirándulások (Piszkés-tető, Hollókő, Szécsény) valamelyest feledtették a borultságot, így elmondhatjuk, hogy a mintegy 90 résztvevő nem töltötte haszontalanul az időt Ágasváron.


3. ábra. Az egyesület 38 cm-es Dobson-távcsöve az ágasvári észlelőréten

 Hagyományos távcsöves találkozónkat 2001-ben először az ifjúsági tábortól térben és időben is különválasztva tartottuk meg Szentléleken, a Bükkben. Az új helyszín sokkal alkalmasabb az autós, távcsöves amatőrök számára, mint a rossz utakon nehezen megközelíthető Ágasvár, így hosszú évek óta először bonyodalmaktól mentes találkozót tudhatunk magunk mögött. A mintegy 250 résztvevő augusztus 17–20. között kulturált körülmények között tájékozódhatott a hazai távcsövekről, kipróbálhatta a táborba elhozott műszereket. A mintegy 750 m-es magasságban található szentléleki Turistapark reményeink szerint a következő években is otthont fog nyújtani a legnagyobb létszámú hazai távcsöves találkozóknak.
 Az egyesület egyéb rendezvényei ebben az időszakban jórészt a Polaris Csillagvizsgálóhoz kapcsolódtak (l. a beszámoló Polarisról szóló részét).

Költségvetésünk

 Egyesületünk anyagi helyzete továbbra is stabil. 2001-ben tovább növeltük bevételeinket, ugyanakkor kiadásainkat igyekeztünk minimalizálni. 2001-es bevételünk elérte a 15.6 millió Ft-ot. A bevételek sorában továbbra is a tagdíjak jelentették a legnagyobb hányadot (6 690 000 Ft), ugyanakkor kiemelkedő volt az SZJA 1%-ából érkezett felajánlások összege (2 501 000 Ft). További jelentősebb bevételeink: kiadványok (1 669 000 Ft), táborok (1 622 000 Ft) és pályázatok (1 470 000 Ft). Egyesületünk 2001 júliusában értékesítette a Telescopium Kft.-ben birtokolt üzletrészét. Legfontosabb támogatóink továbbra is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
 Kiadásainkban a legnagyobb tételt a 2001-es évben is a nyomdai költségek jelentették (4 140 000 Ft), majd a kommunikációval kapcsolatos kifizetések (2 187 000 Ft). Táboraink 1 847 000 Ft-ba kerültek, míg a bérek és bér jellegű kiadások (adókkal, járulékokkal együtt) 1 714 000 Ft-ot tettek ki. Kiadásaink teljes összege 13 190 000 Ft volt.
 2001 második felében egy polgári szolgálatost – Sárneczky Krisztiánt – alkalmaztunk.

(>>> A következő beszámoló)

© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület