Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2001

 A Magyar Csillagászati Egyesület évkönyve az idén jelentős újítást nem tartalmaz. Az előző kötetben bevezetett változtatás – a Naptár rész módosítása és kibővítése – kedvező fogadtatásra talált az olvasók körében. Most a meglévő szerkezet tökéletesítésére, a részletek kidolgozására összpontosítottuk energiánkat. Tovább gyarapodott az évkönyv legnépszerűbb részének, A csillagászat legújabb eredményeinek szerzőgárdája és terjedelme. Így reményeink szerint ez az összeállítás egyre pontosabban tükrözi a csillagászat tudományának fejlődését.
 Sok olvasó kívánsága, hogy rendszeresen közöljünk olyan alkalmi táblázatokat, összefoglaló adatokat, amelyek évek múlva is használható információkat tartalmaznak. Ennek a kérésnek eleget téve ebbe a kötetbe a Naprendszer jelenleg ismert összes holdjáról és a magyar felfedezésű vagy nevű kisbolygókról összeállított táblázat került bele. A colongitudo interpolációs táblázatot szintén csak egy alkalommal közöljük, de a Hold megfigyelésével foglalkozók a későbbi években is hasznát fogják venni.
 2000 őszétől az évkönyv itt, a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján is szerepel. Az évkönyves lapokon az egyesület által 1990 óta kiadott kötetek rövid ismertetője, tartalomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A képernyőn elolvasható néhány fontosabb cikk és táblázat, valamint az MCSE beszámolók szövege is. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A látogató a még kapható korábbi köteteket meg is rendelheti.

Tartalom 2001

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1999 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • A Hold érintőleges csillagfedései
 • Csillagkatalógus J2001.5-re
 • Magyar vonatkozású kisbolygók
 • A Naprendszer holdjai
 • A colongitudo változása

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások
 • Vinkó J.–Kiss L.–Sárneczky K.–Fűrész G.–Csák B.–Szatmáry K.: Szupernóvák
 • Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé
 • Apai Dániel–Domsa István–Moór Attila: Barnard 335: A csillagkeletkezés Szent Grálja
 • Tóth L. Viktor–Ábrahám Péter: A „hideg tekintetű” ISOPHOT
 • Zsoldos Endre: A P Cygni 400 éve

Beszámolók

Kiadási adatok 2001

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Kocsis Antal
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Holl András

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20.5 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2000. november
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1400 Ft, egyesületünk tagjainak 1200 Ft.

A címlapon

A NEAR–Shoemaker űrszonda mozaikfelvétele az Eros kisbolygó északi félgömbjéről, 2000. február 29-én, 200 km távolságból
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület