Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Évkönyv 2000
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2000

A Magyar Csillagászati Egyesület
1998/99. évi tevékenysége

Mizser Attila

(>>> Az előző beszámoló)


 1998 nem ígért olyan égi látnivalókat, mint a Hale–Bopp-üstökös 1997-ben vagy az 1999-es teljes napfogyatkozás. 1998 második felében elsősorban egyesületünk építésére koncentráltunk, ezzel is felkészülve a teljes napfogyatkozással kapcsolatos tennivalókra. Taglétszámunk folyamatosan tovább emelkedett, 1998 végén kiadtuk a 2500. számú tagsági igazolványt. Helyi csoportjaink száma tovább növekedett (immár 13 településen erősítik jelenlétünket), tagjaink az ország több mint 300 helységében tevékenykednek.
 A hagyományos egyesületi munka (csillagászati megfigyelések, műszerépítés, előadások, önképzés) mellett egyre nagyobb súlyt helyeztünk az ismeretterjesztő tevékenységre, vagyis a csillagászat és az űrkutatás eredményeinek minél szélesebb körű megismertetésére.
 Az időszak igazi szenzációja volt Berkó Ernő tagtársunk független szupernóva-felfedezése 1999. április 30-án, az NGC 2841 jelű galaxisban. Az SN 1999by szupernóva szerencsés felfedezése 10 cm-es refraktorral és magyar fejlesztésű AmaKam CCD-kamerával történt.

Ismeretterjesztés

 1998 novemberében megjelentettük a Meteor csillagászati évkönyv 1999. évi kötetét, amely – a kiadvány fennállása óta első ízben – 1999 áprilisában utánnyomásra került. Évkönyvünk a könyvterjesztés jóvoltából nem csak tagjainkhoz jut el. Az év folyamán havonta kiadtuk Meteor című lapunkat, melyet könyvtárak, művelődési intézmények, iskolák is egyre nagyobb számban megrendelnek. A kiadványt a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Pro Cultura Hungariae Alapítvány továbbra is támogatja. OTKA támogatással jelentettük meg a Magyar csillagászattörténet c. sorozat második füzetét, Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscellanea”-ban címmel, Csaba György Gábor szerkesztésében.
 Régóta várt kiadványunk, az Amatőrcsillagászok kézikönyve 1999 júliusában készült el.
 Nyolcoldalas MCSE-tájékoztatónkat két ízben sokszorosítottuk, összesen 4000 példányban. A napfogyatkozás alkalmából színes tájékoztatót is készítettünk (Fűrész Gábor, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal és Taracsák Gábor munkája), melyet valamennyi tagunk megkapott a Meteor 1999/7–8. számának mellékleteként.


1. ábra. Berkó Ernő, az SN 1999by jelű szupernóva társfelfedezője távcsöveivel

 A napfogyatkozást bemutató előadások illusztrációs anyagaként diasorozatot jelentettünk meg (a sorozatot Fűrész Gábor szerkesztette). Az Első Magyar Napvadász Kft.-vel együttműködve részt vettünk az iskola-támogatási akció lebonyolításában. Ennek keretében egyesületünk előadói több mint 300 előadást tartottak az ország különböző általános és középiskoláiban.
 Egyesületünk internetes honlapja az egyik leglátogatottabb magyarországi csillagászati információforrás (http://www.mcse.hu). 1999 közepére látogatóink száma meghaladta a nyolcvanezret. Igyekeztünk a lehető legjobban kiszolgálni az érdeklődőket, így a szokásos internetes szolgáltatásaink mellett (ftp-archívum, NASA honlapok tükrözése, e-mail címlista, linkgyűjtemény stb.) külön oldalakat nyitottunk a novemberi Leonida-meteorraj várható jelentkezésével kapcsolatban (sőt, levelezőlistát is indítottunk) – nem rajtunk múlt, hogy a hazai észlelők többsége „lemaradt” a látványosságról.


2. ábra. Az MCSE 38 cm-es Dobson-távcsöve Ráktanyán (Horváth Marcell felvétele)

 Napfogyatkozás honlapunk (http://napfogyatkozas.mcse.hu) látogatottsága is igen jól alakult, 1999. június végéig 32 ezer alkalommal „lapozták fel” a csillagászat iránt érdeklődők
 Az időszak során több ízben is eljuttattunk figyelemfelkeltő felhívásokat a Országos Sajtószolgálathoz és a fontosabb napilapok szerkesztőségéhez csillagászati jelenségekkel kapcsolatban. Így például az október 31-i Hold–Jupiter együttállás és a novemberi Leonida-meteorraj jelentkezésére hívtuk fel a nagyközönség figyelmét a sajtó útján.

Rendezvények

 Számos találkozót, nyári tábort és megfigyelő-hétvégét szerveztünk, három közgyűlést tartottunk, részben a közhasznú szervezetté alakulással kapcsolatos alapszabály-módosítások miatt. Alapelvünk a nyitottság, így mind közgyűléseinken, mind egyéb rendezvényeinken olyan programokat is meghirdettünk, amelyek a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthattak.

 • Közelebb a csillagokhoz, 1998. október 31.
 • Rendkívüli közgyűlések: szeptember 4., december 8.
 • Ágasvár'98 Ifjúsági Csillagásztábor és Meteor '98 Távcsöves Találkozó,
  július 24–augusztus 2. (270 résztvevő)
1998. őszi előadássorozat (BME R-klub)
 • 10.06. Így készült – asztrofotós megoldások (Mizser Attila)
 • 10.13. Deep Impact – veszélyben a Föld? (Sárneczky Krisztián)
 • 10.20. Éggömbök, csillagtérképek (Bartha Lajos)
 • 10.27. Észlelés a Hubble-űrtávcsővel (Bakos Gáspár)
 • 11.03. Vörös óriások – feketén-fehéren (Kiss László)
 • 11.24. Hová lettek a Leonidák? (vitaest)

3. ábra. Részlet a Telescopium csillagászati szaküzlet kínálatából
1999. tavaszi előadássorozat (BME R Klub)
 • 3.02. Magyar csillagászat a 15–18. században I. (Csaba György Gábor)
 • 3.09. Fotonszámlálás a Föld körül (Kolláth Zoltán)
 • 3.16. Leonida-nézőben a Kanári-szigeteken (Bakos Gáspár)
 • 3.30. Csillagászati navigáció az ókortól Magellánig (Oláh Katalin)
 • 4.06. A kiforrott Ama-Kam (Papp István, Fűrész Gábor és Lázár József)
 • 4.13. Kisbolygók asztrometriája és fotometriája (Szabó Gy., Sárneczky K.)
 • 5.04. Magyar csillagászat a 15–18. században II. (Csaba György Gábor)
 • 5.11. A gellérthegyi csillagvizsgáló pusztulása 1849-ben (Bartha Lajos)
 • 5.18. Észleljük a teljes napfogyatkozást! (Fűrész Gábor, Mizser Attila)

 1998. augusztus 11-én nyílt meg a Telescopium, hazánk első csillagászati szaküzlete, amely részben az egyesület tulajdona. Itt nemcsak csillagászati távcsövek kaphatók, hanem az itthon elérhető valamennyi csillagászati könyv, videó, CD-ROM stb., így egyfajta csillagászati „kulturális központot” sikerült kialakítanunk, amely az egyesületi élet egyik hasznos színterévé vált.
 1998-as bevételeink a vártnál jobban alakultak, kevéssel meghaladták a 11 millió Ft-ot, míg kiadásaink 7 940 000 Ft-ot tettek ki. A mérleg azonban csak látszólag ennyire pozitív, mivel két nagy kiadványunk, az 1999-es Meteor csillagászati évkönyv és az Amatőrcsillagászok kézikönyve nyomdaszámláját csak 1999-ben egyenlítettük ki. A bevételek sorában első helyen a tagdíjak állnak (4 842 000 Ft). A pályázatokon elnyert támogatások (1 405 000 Ft) és az 1%-os SZJA-felajánlások (1 372 000 Ft) továbbra is igen jelentős szerepet játszottak gazdasági stabilitásunkban.

(>>> A következő beszámoló)

© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület