Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2000

 A második évtizedébe lépett Meteor csillagászati évkönyv néhány apró változtatással készült az ezredfordulóra. Tapasztalataink szerint az olvasók többsége elsősorban a naptár részt használja, ezért az észrevételek és javaslatok alapján kibővítettük és jellegében egy kissé a régi kalendáriumok irányába próbáltuk fejleszteni ezeket az oldalakat.
 A havi négy oldal terjedelemre bővült naptárban két oldal táblázatot találunk. A megszokott adatok mellett megtalálható itt a Nap delelési magassága és az időegyenlítés értéke is. A legmerészebb újítás valószínűleg a szokásos naptárakénál teljesebb névnap- és ünnep-lista, aminek remélhetőleg sok olvasó veszi hasznát.
 A csillagászati jelenségnaptár is duplájára bővült. Az esti égbolt mellett – a korán kelők és a hajnali észlelők számára – most már látható a hajnali ég rajza is. A képek alá az adott időszakban látható fontosabb égitestek felsorolása került. Az esti égbolt listája olyan objektumokat is tartalmaz, amelyeket az adott időszakban észlelési gyakorlatokhoz vagy távcsöves bemutatásra ajánlunk.
 A Magyar Csillagászati Egyesület által 1990 és 1999 között kiadott évkönyvek első évtizedének összefoglaló tartalomjegyzéke szintén e kötetben kapott helyet. A Gondolat Kiadó évkönyveiről az utolsó áttekintő tartalomjegyzék 1986-ban jelent meg, és 1985-ig bezárólag szerepelnek benne adatok. A folyamatosság érdekében összefoglalónkba belevettük az 1986–90 között kiadott Gondolat évkönyvek információit is. Az évkönyveket forrásmunkaként használók a tematikusan rendezett címek között könnyen és gyorsan megtalálhatják a keresett cikk vagy táblázat helyét.

Tartalom 2000

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1998 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • Csillagkatalógus J2000.5-re

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Taracsák Gábor: Mi kezdődik 2000-ben?
 • Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld – kisbolygók a láthatáron
 • Bartha Lajos: Antik égbolt-megfigyelések szerepe a mai kutatásban

Beszámolók

Kiadási adatok 2000

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Csaba György Gábor
Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 296 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1100 Ft, egyesületünk tagjainak 1000 Ft.

A címlapon

A Trifid-köd részlete a HST WFPC2 kamerájával készült felvételen
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület