Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Évkönyv 1999
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1999

A Magyar Csillagászati Egyesület
1997/98. évi tevékenysége

Mizser Attila

(>>> Az előző beszámoló)


 Az 1997. július 1. és 1998. június 30. közötti időszakban tovább növekedett egyesületünk taglétszáma. Az újonnan belépők száma megduplázódott a megelőző időszakhoz képest, ami azt bizonyítja, hogy jó úton járunk, amikor „közelebb hozzuk a csillagokat” a csillagászat iránt érdeklődőkhöz és a nagyközönséghez. Ez a megnövekedett érdeklődés minden bizonnyal a Hale–Bopp-üstökös „számlájára” írható, hiszen ez a fényes égi vendég ugyancsak felkeltette az érdeklődést a csillagászat iránt. Az időszak másik, sokakat érdeklő eseménye a Mars Pathfinder sikeres missziója volt.

Rendezvények

 A Mars volt egyik témája az 1997. szeptember 16-ra meghirdetett Közelebb a csillagokhoz elnevezésű országos távcsöves bemutatónknak is. A kora este látható teljes holdfogyatkozás volt az est „fénypontja”. A budapesti rendezvényt a Planetárium melletti parkban tartottuk. A jelenség ismertetése mellett előadást tartottunk a Mars Pathfinder szonda friss eredményeiről is. A Planetárium körfolyosóján első ízben állítottuk ki a Közelebb a csillagokhoz című asztrofotós kiállításunkat, mely tagjaink asztrofotóiból mutatott be ízelítőt. (A kollekciót – kissé módosítva – 1998. júniusától ismét kiállítottuk a Planetáriumban.) Vidéken helyi csoportjaink tartottak bemutatókat, a hajdúböszörményi csoport rendezvényén pl. közel 800-an vett részt.
 1998 tavaszán két távcsöves bemutatóval hívtuk fel magunkra a figyelmet. Április 4-ére időzítettük a Csillagászat Napja elnevezésű rendezvényünket, amelynek ugyancsak a Planetárium adott helyt. Április 28-án egy kora esti, látványos csillagfedés apropóján tartottunk közös távcsövezést a Gellérthegyen.
 Rendezvényeink sikerét jelentősen növelheti a média támogatása. Az 1997. szeptember 16-i teljes holdfogyatkozásra pl. a legtöbb híradóműsor és számos napilap felhívta a figyelmet, az Aldebaran-okkultációról pedig az MTV1 Híradójában láthattak a nézők rövid riportot. Mindezek hatására – nyugodtan állíthatjuk – érdeklődők ezrei, vagy inkább tízezrei követték figyelemmel ezeket a szabad szemmel is könnyen látható jelenségeket.
 1997. évi nyári táborunkat augusztus 1. és 11. között tartottuk Ágasváron, a Mátrában. Az elsősorban a 15–19 éves korosztálynak szervezett táborban összesen 250-en vettek részt, köztük több határon túli fiatal. A táborban számos hivatásos csillagász is részt vett, előadásaik nagyban emelték rendezvényünk színvonalát. Ugyancsak sokat jelentett az MTA CSKI Piszkéstetői Obszervatóriumának közelsége. Hazánk legfontosabb csillagászati kutatóállomására ismét szakmai kirándulást tettünk.

A Lófej-köd
1. ábra. A Lófej-köd. Szabó Gábor rajza 20 cm-es Newton-távcsővel készült
60-szoros nagyítás mellett, Mizar mély-ég szűrőve

 Állandó ágasvári észlelőhelyünkön 1997. október 20–24. között őszi észlelőhétvégét, 1997. december 27–1998. január 1. között téli észlelő „évvégét” tartottunk, 1998. május 24–26. között pedig tavaszi „szupernóva-észlelő” hétvégére került sor. Az ágasvári turistaházzal kialakult jó kapcsolatunknak köszönhetően több egyesületi távcsövünk szolgálja az amatőröket ezen az észlelőhelyen. Ugyancsak itt helyeztük el Szitkay Gábor tagtársunk 44.5 cm-es Dobson-távcsövét. Ráktanyai észlelőhelyünkön – a rendszeres észlelőhétvégék mellett – egy kiemelt programunk volt: a március 26–28. között lebonyolított Messier-hétvége. Ráktanyán kapott helyet legújabb, komoly teljesítményű távcsövünk, egy 38 cm-es Dobson-távcső. A műszer Horváth Marcell, Csatlós Géza, Rózsa Ferenc, Almási Csaba és Réti Lajos tagtársaink munkája. Budapesti csoportunk továbbra is működtette Dág melletti faházát, ahol – újholdas hétvégeken – megfigyeléseket végeztek (a téli időszak kivételével).
 1997 folyamán összesen 12 alkalommal szerepeltek észlelőink az IAU Circular számaiban. Jórészt üstökösökről készült fényességbecslések láttak napvilágot, továbbá egy-egy észlelés az NGC 3147-ről (SN 1997bq), illetve az USNO 1425.09823278 jelű változócsillagról (Sárneczky Krisztián, Bakos Gáspár, Kiss László és Szentaskó László észlelései).

Az Ifjúsági Csillagásztábor előadásai

 • Mizser–Kereszturi: Bevezető, az MCSE rendezvényei
 • Csaba György: Csillagászati alapismeretek
 • Kolláth Zoltán: Észleljük a káoszt!
 • Csaba György: Távcsövek, távcsőtípusok
 • Csaba György: Mit mondanak a csillagok?
 • Kereszturi Ákos: Otthonunk a Naprendszer
 • Kiss László: Asztrofizikai bevezető
 • Bakos Gáspár: A mély-ég objektumok világa
 • Szabó Gyula: Mély-ég objektumok a Sagittariusban
 • Csaba György: A csillagászat története
 • Sárneczky Krisztián: Halley, Hyakutake, Hale–Bopp – híres hajascsillagok
 • Kiss László: Változócsillagok
 • Spányi Péter: Irány a Mars!
 • Kereszturi Ákos: Építsünk Világegyetemet!
 • Csaba György: A legközelebbi csillag
 • Mizser Attila: Sötétség délben

A Meteor '97 Távcsöves Találkozó előadásai

 • Mizser Attila: Ágasvártól Ágasvárig – MCSE-krónika
 • Kereszturi Ákos: A csillagászat újdonságai
 • Hihetetlen történetek – bemutató csillagvizsgálóink 50 éve
 • Kiss László: Új perspektívák a változócsillagászatban
 • Rózsa Ferenc (Bakos G. és Sárneczky K. közrem.): Asztrofotós lettem
 • Gyenizse Péter: Angliai útiélmények
 • Sárneczky Krisztián: Amit nem lehet megunni: a Hale–Bopp-üstökös
 • „Űrdiszkó” az elmúlt év asztrofotós terméséből
MTT'97 (1)
MTT'97 (2)
2a-b ábra. A Meteor '97 Távcsöves Találkozó résztvevői

Vidéki csoportjaink

Szegedi csoportunk nagy sikerű regionális találkozót tartott a Szegedi Obszervatóriumban. 1997. november 8-án mintegy 50-en vettek részt az immár hagyományosnak számító rendezvényen.
Esztergomi csoportunk igen eredményes országos találkozót szervezett egyesületünk helyi csoportjai számára. Az 1998. február 6–8. között lebonyolított rendezvényen 80-an vettek részt.
 Budapesten és több vidéki csoportunknál is előadássorozatokat tartottunk a tavaszi, illetve az őszi időszakban.

Kiadványaink

 Kiadványaink közül a Meteor egyesületi folyóirat megjelentetésére kaptuk a legjelentősebb támogatást. A Nemzeti Kulturális Alap és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány immár rendszeres támogatónknak számít. Ha pusztán az előfizetési díjakra és a minimális reklámbevételekre kellene hagyatkoznunk, nem tehettük volna állandóvá a négyszínnyomású borítókat és az átlagosan 64 oldalas terjedelmet. Szerencsére 1998-ra is megkaptuk a két említett alapítvány támogatását, amelyet további fejlesztésekre használtunk fel. Több cikksorozatot indítottunk, továbbá megkezdtük az Új Naprendszer melléklet-sorozatunkat, vagyis az utóbbi néhány évtizedben született, a Naprendszerrel kapcsolatos újdonságok bemutatását. Sorozatunk számonként négy oldalnyi – többnyire színes – képmelléklethez fűzött rövid magyarázatokból áll.
 Ugyancsak cikksorozatot indítottunk a reformkori csillagászatról.
 A Meteor mellett a Meteor csillagászati évkönyv 1998 megjelentetése emelendő ki. 1998-as évkönyvünk 1997 decemberében jelent meg, a korábbinál nagyobb terjedelemben és lényegesen esztétikusabb kivitelben.
 1998 első felében két további kiadványunk jelenhetett meg. Csaba György Gábor OTKA-támogatással készített összeállítást Hell Miksa latin nyelvű cikkeiből (A csillagász Hell Miksa írásaiból címmel). Keszthelyi Sándor több mint két évtizednyi gyűjtőmunka eredményét tette közzé a Magyarország napórái című katalógusban, mely összesen 405 rögzített napóra legfontosabb paramétereit sorolja fel, számos ábrával, képpel illusztrálva.
 Az időszakban tovább folytattuk Amatőrcsillagászok kézikönyve című kiadványunk szerkesztését. A várhatóan 500 oldalas munka az 1988-ban kiadott hasonló című kiadványt váltja fel. A készülő mű azonban nem csupán az előző kiadás továbbfejlesztése, hanem Kulin György legendás A távcső világa c. kézikönyvének is örökébe kíván lépni. A Meteor 1998. májusi száma – a Hungarian Virusbuster Team támogatásának köszönhetően – CD-ROM-melléklettel jelent meg.
 Egyre nagyobb jelentőséget kap egy másik publikációs fórumunk, internetes honlapunk. A csillagászati társadalmi szervezetek sorában elsőként jelentünk meg a világhálón (1995 tavaszán). Honlapunk karbatartását, fejlesztését Nagy Zoltán Antal és Tepliczky István végzi. Az egyesületi információk mellett külön lapot nyitottunk az 1999-es napfogyatkozás ismertetésére, továbbá 1997 nyarától tükrözzük a NASA Mars-misszióinak honlapját. Az MCSE-honlapot 1998. június 30-ig mintegy 20 ezer alkalommal „lapozták fel” az érdeklődők. A beszámolási időszakban két másik szolgáltatásunk is működött, a MCSEKLEV, az MCSE elektronikus körlevele és a CSILLA, naponta két alkalommal szétküldött kötetlen csillagászati levelezőlistánk. Honlapunk http://www.mcse.hu címen található meg.

Az egyesület gazdálkodása

 Mindezt a munkát jórészt tagdíjakból finanszíroztuk. 1997-es pályázati bevételeink jelentősen elmaradtak az 1996. évitől (az elmaradás közel egymillió Ft!), teljes összegük 877 000 Ft. A helyzeten sokat segítettek az 1%-os SZJA-felajánlások. Ez utóbbi forrásból a pályázati támogatásokat megközelítő összeget kaptunk, 839 000 Ft-ot. 1997-es bevételeink így elérték a 6 491 000 Ft-ot, ugyanakkor kiadásaink összege 5 779 000 Ft volt. Kiadásaink között a legnagyobb tételt továbbra is a nyomdaköltségek (2 705 000 Ft) és a kommunikációs kiadások (868 000 Ft, jórészt postaköltségek) jelentik.
 Egyesületünk szolgáltatásait kívántuk tovább bővíteni egy vállalkozás, a Telescopium Kft. létrehozásával. A Telescopium széles körű kínálattal kívánja szolgálni a csillagászat iránt érdeklődőket, mindenekelőtt jó minőségű, gyári távcsövekkel, binokulárokkal. A Telescopium Budafoki úti távcsöves szaküzlete olyan szolgáltatásokat nyújt tagjainknak és az érdeklődőknek egyaránt, amelyeket egyesületi keretek között mindeddig nem sikerült megvalósítanunk.

(>>> A következő beszámoló)

© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület