Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1999

 Ez volt a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott évkönyvek sorozatának jubileumi, tizedik kötete. A megelőző egy évtized alatt sikerült közelebb jutni a kezdetben kitűzött céljaink megvalósításához, és ebben köszönet illeti mindazokat a szerzőket, közreműködőket, akik – az első években még többnyire lelkesedésből, ellenszolgáltatás nélkül – dolgoztak az évkönyv összeállításán, de köszönet illeti mindazon olvasóinkat is, akik az egyes kötetek megvásárlásával segítették a kiadvány erkölcsi és pénzügyi megerősödését.
 A kötetben természetesen az augusztus 11-i teljes napfogyatkozás a központi téma. Több táblázat és három cikk is kapcsolódik az 1999-es év legjelentősebb csillagászati eseményéhez. Emellett olvashatunk a nagy Leonida meteorzáporról és a Kuiper-öv objektumairól is. A napfogyatkozás iránti érdeklődésnek köszönhetően ebből a kötetből nem volt elegendő a korábbi években szokásos példányszám, második kiadásra is szükség volt.
 Az évkönyv szerkesztése során egy sajnálatos technikai hiba miatt a Jupiter-holdak jelenségeinek táblázataiba rossz adatok kerültek. Emiatt az első kiadás csak a kötethez mellékelt helyesbítő lappal teljes értékű. A második kiadásban (jelenleg már csak ez kapható) a helyes adatok szerepelnek.

Tartalom 1999

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1997 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A 8.11-i napfogyatkozás adatai
 • A Hold csillagfedései
 • Csillagkatalógus J1999.5-re
 • A legközelebbi csillagok
 • A legnagyobb sajátmozgású csillagok
 • A legnagyobb luminozitású csillagok
 • Európai centrális napfogyatkozások 2100-ig
 • Magyarországi napfogyatkozások 2050-ig
 • Kuiper-objektumok

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Kálmán Béla: A napfogyatkozások tudományos jelentősége
 • Szabó Sándor: Az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás
 • Ponori Thewrewk Aurél–Bartha Lajos: „Magyar” napfogyatkozások
 • Kereszturi Ákos: Jönnek a Leonidák!
 • Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Kisbolygók a Naprendszer peremén
 • Nagy Sándor: A csillagászati időmérés száz éve

Beszámolók

 • Marik Miklós (1936–1998) (nekrológ)

Kiadási adatok 1999

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Sárneczky Krisztián
Szabados László
Szabó Sándor
Tuboly Vince

Szakmailag ellenőrizte

Csaba György Gábor
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Qwerty Computer Kft.,
Horváth Ferenc,
Horváth Tibor,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 298 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

900 Ft, egyesületünk tagjainak 800 Ft

A címlapon

Faragó Ottó felvétele az 1991. július 11-i teljes napfogyatkozásról (a kép Mexikóból készült, 400 mm-es teleobjektívvel).
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület