Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1998

 Ez a kötet a korábbiakhoz képest jelentős újításokat tartalmaz. Áttértünk az eddiginél olcsóbb, de ennek ellenére biztonságosabb és jobb minőségű nyomatot eredményező nyomdai előkészítő eljárásra. Az új technológia szükségessé tette az évkönyv teljes tipográfiájának és tördelésének újratervezését. Ennek során a jobb olvashatóság érdekében a szövegek betűméretét kissé megnöveltük, betűtípusát pedig egy esztétikusabb változatra cseréltük. A lapok tetejére élőfej került, számos táblázat fejlécét vagy címét egyértelműbbé tettük. Az Interneten elérhető csillagászati képanyag gazdagsága pedig szinte kikényszerítette a színes melléklet-oldalak beiktatását.
 Számos változtatást az olvasók észrevételei, kérései alapján tüztünk napirendre. Minthogy azonban egy könyvsorozatnak nem szolgál előnyére a gyakori és jelentős módosítás, a hagyományőrzés és újítás arányát megpróbáltuk elfogadható határon belül tartani, hogy a változások mérlege az olvasók számára egyértelműen kedvező legyen.
 A kötetben összefoglaló cikket olvashatunk a csillagászati spektroszkópiáról, valamint a csillagászattörténet legnagyobb távcsöveiről.

Tartalom 1998

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1996 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • Csillagkatalógus J1998.5-re
 • Szupernóva-katalógus

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Szabados László: Búcsú az IUE-től
 • Kolláth Zoltán–Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány változócsillagászati eredménye
 • Frey Sándor: Rádiógalaxisok és kvazárok: égi háromszögelési pontok
 • Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi mechanikájában
 • Vinkó József–Szatmáry Károly–Kaszás Gábor–Kiss László: A csillagok színképe
 • Bartha Lajos: A távcsővilág dinoszauruszai: az óriásrefraktorok

Beszámolók

Kiadási adatok 1998

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Csaba György Gábor
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány,
Horváth Ferenc,
Horváth Tibor.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 284 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

700 Ft, egyesületünk tagjainak 600 Ft

A címlapon

Az Orion-köd a Hubble Űrtávcső felvételén. A kutatók több mint 150 proplidot (protoplanetáris korongot), feltételezhetően születő bolygórendszert találtak a képen. Ezek közül látható néhány az évkönyv végén, az M7. színes képen. (Mik azok a proplidok? című hírünkhöz.)
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület