Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1996

 Ebben a kötetben megpróbálkoztunk azzal, hogy a kényelmesebb használat érdekében a közép-európai időt tartalmazó táblázatokban a nyári időszámításnak megfelelő időadatokat szerepeltessük. Sajnos az évkönyv megjelenése után adták ki azt a kormányrendeletet, ami – tizenöt év után – módosította a nyári időszámítás tartamát, így sajnos évkönyvünkben 9.29-től 10.26-ig tévesen szerepeltek a nyári időszámításnak megfelelő időadatok.
 A bolygók táblázataiban a Merkúr és a Vénusz esetében – azok gyors változása miatt – áttértünk az adatok 5 napos időközönkénti közlésére. A Mira-maximumok táblázatát pedig kihagytuk az évkönyvből.
 Évek óta tartó próbálkozásaink eredményeként a csillagászat legújabb eredményei című cikk anyagának összeállításába a korábbi egyetlen szerző mellé további kitűnő csillagászokat is sikerült bevonnunk. Ezáltal az olvasók nemcsak több hírt, újdonságot találhattak az évkönyvben, hanem még kiegyensúlyozottabb és átfogóbb képet kaphattak a csillagászat egészének fejlődéséről. A kötetben található az első magyar nyelven megjelent összefoglaló a fényszennyezésről témaköréről.

Tartalom 1996

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései és jelenségei
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Julián-dátum táblázat
 • Csillagkatalógus J1996.5-re
 • 1994 üstökösei
 • Szupernóva-katalógus

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Illés Erzsébet: Újdonságok a naprendszerkutatásban
 • Mizser Attila–Oláh Katalin–Szabados László: Korunk problémája, a fényszennyezés
 • Ponori Thewrewk Aurél: 50 éves az MCSE
 • Tibor Mátyás

Beszámolók

Kiadási adatok 1996

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
Faragó Ottó (Stuttgart)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor
Tepliczky István

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Fővárosi Közgyűlés Kulturális valamint
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottsága,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QUALISOFT Számítástechnikai Műszaki Fejlesztő Szövetkezet,
a QWERTY Kft.,
a Glória Svájci-Magyar Biztosító Rt.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Fittpress Kft. nyomdájában
Terjedelem: 212 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

500 Ft, egyesületünk tagjainak 400 Ft

A címlapon

A Vénusz Nyugati-Eistla területe, balra a Sif-hegység, jobbra a Gula-hegység, előtérben egy hasadékvölgy. A Magellan bolygószonda radarészleléseiből számítógéppel összeállított kép. A magassági torzítás 22.5-szeres. Jet Propulsion Laboratory. (Az Újdonságok a naprendszerkutatásban című cikkhez.)
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület