Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1995

 Ez a könyv a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott csillagászati évkönyvek sorozatának hatodik kötete. Benne az 1994-es évkönyvhöz képest lényegesebb tartalmi vagy formai változtatást nem végeztünk. A táblázatoknál figyelembe vettünk néhány hasznos olvasói észrevételt, de összességében a bevált megoldások megtartásával kívántuk segíteni a rendszeres olvasókat az évkönyv használatában.
 A táblázatos részben található az 1993 végéig Tejútrendszerünkben felfedezett nóvák teljes katalógusa. A köteteben olvashatunk a híres Shoemaker–Levy-üstökös szétszakadásáról és Jupiterbe csapódásáról; a barna törpecsillagok kutatását célzó tudományos programokról; a kozmikus távolságmérésben alapvető szerepet játszó Hubble-állandó meghatározásának problémáiról és a molekuláris rádiócsillagászat eredményeiről is.

Tartalom 1995

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései és jelenségei
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Mira-maximumok
 • 1993 üstökösei
 • Julián-dátum táblázat
 • Csillagkatalógus J1995.5-re
 • Galaktikus nóvák katalógusa
 • Szupernóva katalógus

Cikkek

 • Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
 • Kereszturi Ákos: Egy üstökös pusztulása
 • Szatmáry Károly: Barna törpecsillagok mint gravitációs lencsék
 • Patkós László: A Hubble-állandó
 • Tóth L. Viktor: Molekuláris rádiócsillagászat
 • Guman István: A holdfedések előrejelzése

Beszámolók

Kiadási adatok 1995

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Fővárosi Önkormányzat Tudományos Alapja,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QWERTY Kft.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdájában
Terjedelem: 204 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

400 Ft, egyesületünk tagjainak 300 Ft.

A címlapon

A Jupiter déli félgömbje a Shoemaker–Levy 9 üstökös becspódása után. A Hubble Űrtávcső 1994.07.22-i felvételeiből készített kompozit kép. Balról-jobbra az E–F komplexum, a H, az N, a Q1, a Q2, az R és a D–G magok becsapódási nyoma látható.
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület