Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1992

 Az évkönyv tartalmának és külső megjelenésének folyamatos fejlesztésében évről évre igyekeztünk előbbre lépni. Fontos segítséget jelentettek ebben a felhasználóktól kapott észrevételek és javaslatok. Az 1992-es évkönyv kiadásához – pályázat során – sikerült anyagi támogatást nyernünk a Magyar Természettudományi Társulattól és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól. Ez némileg enyhítette az egyesületnek a kiadással kapcsolatos anyagi gondjait, és lehetővé tette, hogy a könyv árát csak szerényebb mértékben emeljük.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy az évkönyv a hazai amatőr- és szakcsillagászatban elismert utódja – sőt talán folytatása lett a régi csillagászati évkönyvek sorozatának. Az előző évhez képest csaknem teljessé vált a csillagászati intézmények tevékenységét összefoglaló beszámolók köre. A csillagászat legújabb eredményeit ismertető írás összeállítása – a frissesség érdekében – szinte a kézirat nyomdába adásának pillanatában zárult le. A nagyobb cikkek pedig a csillagászat egy-egy érdekes, aktuális kérdéskörét tárgyalják. A táblázatos rész végén egy részletes lista található az 1991-ben hazánkban működött bemutató csillagvizsgálókról, amelyben ezen intézmények minden lényeges adata szerepel.

Tartalom 1992

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • Az 1990. év üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Mira-maximumok
 • Fedési változó minimumok
 • Julián-dátum táblázat
 • Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Cikkek

 • Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
 • Ponori Thewrewk Aurél: Napórákról
 • Kun Mária: A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés
 • Marik Miklós: Konkoly Thege Miklós (1842–1916)
 • Mizser Attila: Helyünk az ég alatt

Beszámolók

Kiadási adatok 1992

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Jäger Zoltán
Jean Meeus
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Kolláth Zoltán
Ponori Thewrewk Aurél
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor
A 2.2 és 2.6. grafikákat Szász Mária készítette

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium,
a Magyar Természettudományi Társulat,
a TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft.,
a QWERTY Kft.

Impresszum

Felelős kiadó: Ponori Thewrewk Aurél
Készült a GATE nyomdájában
Terjedelem: 168 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

A kötet sajnos már elfogyott.

A címlapon

Konkoly Thege Miklós 6 hüvelykes (16 cm-es) refraktora (korabeli metszet).
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület