Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1991

 1990-ben a Gondolat Könyvkiadó bejelentette: 1991-től még jelentősen megcsonkított formájában sem kívánja megjelentetni a Csillagászati évkönyvet. Az Egyesület által kiadott Meteor csillagászati évkönyvre hárult tehát a feladat, hogy az így támadt űrt betöltse.
 Az volt a célunk, hogy a csillagászati évkönyvek több évtizedes múltra visszatekintő sorozata ne szakadjon meg, hanem az egyesület évkönyveiben éljen tovább. Szerettük volna megőrizni, vagy visszahozni mindazt, ami a régi évkönyvekben jó és hasznos volt. Eközben azonban folyamatosan nyitottak kívántunk maradni minden olyan újítás, változás irányában, ami a kor és a felhasználók igényeit szolgálja.
 Az 1990-es, sorozatindító kötetben még csak táblázatok és szemléltető ábrák voltak. Az 1991-es évkönyvben azonban az olvasók találhattak magas szakmai színvonalú, mégis közérthető ismeretterjesztő cikkeket, áttekintést kaptak a beszámolási időszak új tudományos eredményeiről, felfedezéseiről és újra találkozhattak intézményi beszámolókkal is. Az évkönyvbe belelapozva az is szembetűnik, hogy nem csak terjedelmében és tartalmában változott, hanem megjelenésében is. Az írógéppel történő szedésről áttértünk a számítógépes szövegelőkészítésre, ami nemcsak hatékonyabbnak bizonyult, hanem esztétikusabb külsőt is eredményezett.
 Az 1991-es kötet – nem kevés munka és fáradság árán – bekerült a könyvárusi forgalomba is. A mintegy háromezer példány –reményeink szerint – eljutott mindenkihez, aki munkája vagy csillagászat iránti érdeklődése folytán hasznát veheti.

Tartalom 1991

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Mira-maximumok
 • Julián-dátum táblázat
 • Az 1989. év üstökösei

Cikkek

 • Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
 • Kolláth Zoltán: Káosz a csillagászatban
 • Erdélyi Róbert–Petrovay Kristóf: A naplégkör szerkezete
 • Csaba György: Mit kell tudni az asztrológiáról?

Beszámolók

Kiadási adatok 1991

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor
Tepliczky István

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

Fidrich Róbert
Guman István
Jean Meeus
Kovács István
Nagy Zoltán
Szabó Sándor
Wieszt Krisztián
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Marik Miklós
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a QWERTY Kisszövetkezet

Impresszum

Felelős kiadó: Ponori Thewrewk Aurél
Készült a KÖZTI nyomdájában
Terjedelem: 160 o.
Példányszám: 3500
ISSN 0866-2851

A kötet ára

A kötet már elfogyott.

A címlapon

A Bennett (1969i) üstökös. A felvételt készítette: Balázs Lajos MTA Csillagászati Kutatóintézete 1970.03.30/31. 3h 31m KözEI 60/90/180 Schmidt távcső Kodak OaO lemez.
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület