Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1990

 A Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott évkönyv előfutára a Csillagászati adatok 1989-re című füzet volt, amely a Gondolat kiadó évkönyvének kiegészítéseként, az észlelő amatőrcsillagászok számára szolgáltatott hasznos adatokat.
 Az első „igazi” évkönyv az 1990-es volt. A vékony kötet még szintén csak táblázatokat és ábrákat tartalmazott, de az évkönyv arculatának főbb vonásai már akkor kialakultak. A megcélzott olvasóréteg is jóval szélesebb volt, mint az 1989-es füzet esetében. A naptár résznek és a számos szemléltető ábrának már hasznát vehették az égbolt csodáival ismerkedő kezdők, a gyakorló ismeretterjesztők, a szakkör- és klubvezetők, a földrajz vagy fizika szakos tanárok is. Néhány – a Gondolat évkönyv hagyományait folytató – táblázat pedig a kutató szakcsillagászok igényeinek kielégítésére került a kötetbe.
 A Gondolat Kiadó évkönyveihez képest a leglényegesebb újítást a számos szemléltető kép és grafikon jelentette. Évkönyvünk minden hónap közepére megadta az esti csillagos ég látványát, a bolygók távcsőben látható méretét és alakját, a fényesebb bolygók kelési és nyugvási időpontjának grafikonját, a bolygók naprendszerbeli elhelyezkedését, a Jupiter- és Szaturnusz-holdak helyzetét, valamint az Uránusz és a Naptunusz keresőtérképét.
 A kötet végén a magyarországi bemutató csillagvizsgálók listája található – természetesen az 1989-es állapotot tükrözve.
 Az évkönyv sikerét jelzi, hogy a 2000 példány még a kiadás évében csaknem teljesen elfogyott.

Tartalom 1990

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Naptár
 • A bolygók kelése és nyugvása
 • A Nap és a Hold adatai
 • Carrington-rotációk
 • A Nap középpontjának heliografikus koordinátái
 • Julián-dátum értékek
 • A Merkúr adatai
 • A Vénusz adatai
 • A Mars adatai
 • A Mars centrálmeridiánjának helyzete
 • A Mars és a Jupiter centrálmeridiánjának vándorlása
 • A Jupiter adatai
 • A Jupiter centrálmeridiánjának helyzete
 • A Szaturnusz adatai
 • Az Uránusz adatai
 • A Neptunusz adatai
 • A Plútó adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól
 • A nagybolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül
 • A Jupiter holdjainak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak helyzete
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • A fontosabb meteorrajok adatai
 • Fogyatkozások
 • A Hold csillagfedései
 • Fedési változó minimumok
 • Mira-maximumok
 • Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Kiadási adatok 1990

Szerkesztette

Mizser Attila
Taracsák Gábor
Tepliczky István

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Fidrich Róbert
Dr Guman István
Jäger Zoltán
P. Melchior
Nagy Zoltán
Szabó Sándor
Wieszt Krisztián
Zajácz György
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Koláth Zoltán

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Belga Királyi Csillagvizsgáló

Impresszum

Felelős kiadó: Zombori Ottó
TIT Nyomda, Budapest
Formátum A/5
Terjedelem: 104 o.
Példányszám: 2000
HU ISSN 0864-7224
ISBN 963 412 3740

A kötet ára

A kötet már elfogyott.
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület