Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tematikus keresés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Az évkönyv tematikus tartalomjegyzéke 1986-tól

Naprendszer, planetológia

Cikkek

Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi mechanikájában – 1998/188
Guman István: A holdfedések előrejelzése – 1995/184
Illés Erzsébet: Holdak a Naprendszerben – 2006/194
I. Bartha Lajos: A Mars – a (még mindig) időszerű bolygó – 1993/154
Illés Erzsébet: A Nagy Vörös Folt kutatásának története – 1993/147
Illés Erzsébet: Újdonságok a naprendszerkutatásban – 1996/154
Tóth Imre: A kisbolygók – 1987/175
Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Kisbolygók a Naprendszer peremén – 1999/233
Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld – kisbolygók a láthatáron
  – 2000/188
Bérczi Szaniszló: Kis égitestek anyagának fejlődése – 2003/251
Csizmadia Szilárd: Meteorcsillagászat – 2004/249
Horváth András–Szabó László: A Vega-program – 1986/171
Kereszturi Ákos: Egy üstökös pusztulása – 1995/143
Sárneczky Krisztián: Az ezredvég üstököse – 1997/150
Kereszturi Ákos: Jönnek a Leonidák! – 1999/225
Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése – 1997/160
Szatmáry Károly: Bolygók más csillagok körül – 2003/204
Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások – 2001/207
Sándor Zsolt: Rezonanciák bolygórendszerekben – 2005/244
Király Péter: Nagy energiájú helioszférikus részecskék és a kozmikus sugárzás
  – 2003/265

Hírek

Nagybolygók és holdjaik

Az 1986 TO: a Föld második természetes kísérője (Illés Erzsébet) – 1999/146
Sók szerepe a Vénuszon és a jeges holdakon (Illés Erzsébet) – 1997/131
Lágylemez-tektonika a Vénuszon (Illés Erzsébet) – 1998/132
Hószerű anyag a Vénusz magaslatain (Illés Erzsébet) – 2005/153
Mathilde és Mars (Almár Iván) – 1998/134
Nem esik egybe a Mars geometriai és tömegközéppontja (Illés Erzsébet) – 1998/136
Mars Pathfinder eredmények (Almár Iván) – 1999/148
A Mars Global Surveyor első eredményei (Almár Iván) – 1999/151
A Mars Global Surveyor eredményei II. (Illés Erzsébet) – 2000/152
A kén-dioxid az ősi Mars „ózonja”? (Illés Erzsébet) – 1999/153
Vasoxidképződés víz nélkül (Illés Erzsébet) – 2005/155
Életnyomok marsi meteoritokban? (Almár Iván) – 2002/162
Víz és élet lehetősége a Marson (Illés Erzsébet) – 2002/164
A Mars: Különbségek a poláris sapkák között (Illés Erzsébet) – 2003/162
A Mars: Porvihar a Marson (Illés Erzsébet) – 2003/163
A Mars: A hóvastagság évszakos változása (Illés Erzsébet) – 2003/163
A Mars: Globális klímaváltozás (Illés Erzsébet) – 2003/164
A Mars: A nagy völgyhálózatok (Illés Erzsébet) – 2004/155
A Mars: Folyásnyomok (Illés Erzsébet) – 2004/156
A Mars: A Mars öregebb arca (Illés Erzsébet) – 2004/156
A Mars: Paleoklíma-vizsgálat lehetősége (Illés Erzsébet) – 2004/157
A Mars Odyssey szonda eredményeiből (Illés Erzsébet) – 2004/158
Mars Odyssey eredmények (Illés Erzsébet) – 2005/155
Marsszondák eredményei (Kereszturi Ákos) – 2006/152
A marskutatás újdonságai (Illés Erzsébet) – 2007/144
A Galileo a Jupiternél (Almár Iván) – 1997/132
Galileo eredmények (Illés Erzsébet) – 1998/137
Galileo eredmények II. (Illés Erzsébet) – 1999/154
A Galileo eredményei III. (Illés Erzsébet) – 2000/156
A Galileo-program vége (Illés Erzsébet) – 2004/158
Jupiter (Illés Erzsébet) – 2001/166
Kis Vörös Folt keletkezett a Jupiteren (Illés Erzsébet) – 2007/145
A hidrogén nagy nyomáson (Barcza Szabolcs) – 1999/153
A víz fémes állapota (Illés Erzsébet) – 2000/159
Az Io és az Europa „lábnyoma” a Jupiter légkörében (Illés Erzsébet) – 1998/139
Az Io magmaóceánja (Illés Erzsébet) – 2001/167
Europa (Illés Erzsébet) – 2001/168
Az Europa (Illés Erzsébet) – 2003/166
Europa: A jégkéreg vastagsága (Illés Erzsébet) – 2004/159
Europa: A káosz-területek keletkezése (Illés Erzsébet) – 2004/160
Europa: A repedések (Illés Erzsébet) – 2004/160
Europa: Nagy energiájú semleges atomok (Illés Erzsébet) – 2004/161
A Ganymedes mágneses tere (Illés Erzsébet) – 2004/162
A Callisto (Illés Erzsébet) – 2003/168
A Cassini űrszonda a Szaturnusznál (Almár Iván--Illés Erzsébet) – 2005/156
A Cassini a Szaturnusznál (Kereszturi Ákos) – 2006/155
A Cassini-űrszonda eredményeiből (Illés Erzsébet) – 2007/146
A Iapetus sötét oldala (Illés Erzsébet) – 1997/133
Az Uránusz két új holdja (Illés Erzsébet) – 1999/156
Földi felvétel az Uránusz-gyűrűről (Illés Erzsébet) – 2005/158
Új gyűrűk és holdak az Uránusz körül (Sárneczky Krisztián) – 2007/150
Felhőmegfigyelések a HST-vel és az ISO-val (Illés Erzsébet) – 2000/158
Tavasz a Neptunuszon (Illés Erzsébet) – 2005/159
A Neptunusz gyűrűívei (Illés Erzsébet) – 2000/158
A Triton alsólégkörének szerkezete (Illés Erzsébet) – 1999/157
Globális felmelegedés a Tritonon? (Illés Erzsébet) – 2000/159
A Triton felszíne még fiatalabb (Illés Erzsébet) – 2001/170
Két tucat új hold (Sárneczky Krisztián) – 2002/166
Újabb holdak az óriásbolygók körül (Sárneczky Krisztián) – 2004/162

Kisbolygók és más apró égitestek

A Plútó–Charon rendszer fotometriája (Szécsényi-Nagy Gábor) – 1986/145
A Plútó–Charon rendszer (Barcza Szabolcs) – 1990/130
A Plútó légköre (Barcza Szabolcs) – 1990/131
A Plútó légköre (Patkós László) – 1994/128
A Plútó légkörének hőmérséklete (Illés Erzsébet) – 2004/165
A Plútó és a Charon (Illés Erzsébet) – 2001/171
A Plútó nem bolygó többé (Sárneczky Krisztián) – 2007/151
A Plútó holdjai (Illés Erzsébet) – 2007/152
Intersztelláris aszteroidák? (Barcza Szabolcs) – 1989/112
Kisbolygókutatás (Patkós László) – 1992/115
Kisbolygókutatás (Patkós László) – 1993/120
Kisbolygók (Illés Erzsébet) – 2002/168
Kisbolygó-statisztika (SDSS) (Kiss László) – 2003/169
A Toutatis kisbolygó (Patkós László) – 1994/128
A Galileo szonda és a Gaspra kisbolygó (Patkós László) – 1994/128
A NEAR szonda az Eros kisbolygónál (Almár Iván) – 2000/160
A NEAR az Eros kisbolygó körül (Almár Iván) – 2001/172
A NEAR űrszonda leszállt az Erosra (Illés Erzsébet) – 2002/169
Itokawa – egy különleges kisbolygó (Almár Iván) – 2007/153
Az Ida holdja (Patkós László) – 1995/139
A második kisbolygó, amelynek holdja van (Almár Iván) – 2001/171
Kettős kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2003/169
Kisbolygó-holdak serege (Sárneczky Krisztián) – 2005/162
Holdrendszer egy kisbolygó körül (Sárneczky Krisztián) – 2007/154
Porkilövellések a Chironnál (Illés Erzsébet) – 1997/134
Kisbolygó ütközése a Földdel? (Patkós László) – 1999/159
Kisbolygóveszély (Sárneczky Krisztián) – 2001/174
Kisbolygó a földpályán belül (Sárneczky Krisztián) – 2004/166
A Föld közelében elhaladó égitestek (Sárneczky Krisztián) – 2005/160
Kisbolygók a műholdak között (Sárneczky Krisztián) – 2006/158
Vesta kisbolygó és meteorcsalád (Patkós László) – 1999/161
Rendezett forgástengelyek (Sárneczky Krisztián) – 2005/163
Felbontott kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2005/163
Kisbolygók üstököspályán (Sárneczky Krisztián) – 2001/176
A Neptunusz trójai kisbolygója (Sárneczky Krisztián) – 2005/159
Trójai kisbolygók a Neptunusz pályáján (Sárneczky Krisztián) – 2007/151
Az utolsó elveszett kisbolygó (Sárneczky Krisztián) – 2005/161
A Mathilde kisbolygó (Almár Iván) – 1999/160
A Kulin~1940~AB kisbolygó (Patkós László) – 2000/161
Az 1996 PW egy Oort-felhőbeli kisbolygó? (Illés Erzsébet) – 1999/161
Újabb magyar vonatkozású kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2001/177
A Pholus kentaur összetétele (Illés Erzsébet) – 2000/161
A Naprendszer legtávolabbi objektuma (Sárneczky Krisztián) – 2001/178
Óriás Kuiper-objektumok (Sárneczky Krisztián) – 2004/166
Lehagyták a Plútót (Sárneczky Krisztián) – 2007/158
A legkisebb Kuiper-objektumok (Sárneczky Krisztián) – 2005/162
Sedna, az új családtag (Sárneczky Krisztián) – 2005/164
A Quadrantidák szülőobjektuma (Sárneczky Krisztián) – 2005/161
Leonidák 1998--2003 (Sárneczky Krisztián) – 2006/161
Veszélyes meteoritok (Tóth Imre) – 1996/123
Hullócsillag-veszély novemberben? (Almár Iván) – 1998/122
Meteoritok (Illés Erzsébet) – 2002/161
Újfajta bazaltos meteorit (Illés Erzsébet) – 2004/170
A Naprendszer „rejtett tömege” (Patkós László) – 2000/162

Üstökösök, Kuiper-objektumok

Üstökösök 1985-ben (Barcza Szabolcs) – 1987/146
Üstökösök 1986-ban (Barcza Szabolcs) – 1988/119
Üstökösök [1987] (Barcza Szabolcs) – 1989/119
Üstökösök [1988] (Barcza Szabolcs) – 1990/131
A Halley-üstökös kifényesedése (Patkós László) – 1992/117
A Halley-üstökös távoli kitörése (Patkós László) – 1994/130
Halley-rekord (Sárneczky Krisztián) – 2005/167
A P/Shoemaker–Levy 9 üstökös pusztulása (Patkós László) – 1994/132
Felbomló üstökösök (Sárneczky Krisztián) – 2003/171
A Hyakutake-üstökös röntgensugárzása (Almár Iván) – 1997/136
A Shoemaker–Levy 9 üstökös nyomai (Illés Erzsébet) – 1998/139
Űrkutatási eredmények a Hale–Bopp-üstökösről (Almár Iván) – 1999/162
A Deep Space 1 a Borrelly-üstökösnél (Illés Erzsébet) – 2004/168
Visszatért a Stardust (Sárneczky Krisztián) – 2007/156
Célba talált a Deep Impact (Sárneczky Krisztián) – 2007/157
Az üstökösök aktív–alvó átmenete (Illés Erzsébet) – 1999/162
A Napba zuhanó üstökösök (Almár Iván) – 2001/179
Rövid periódusú napsúrolók (Sárneczky Krisztián) – 2006/160
Rövid periódusú napsúrolók (Sárneczky Krisztián) – 2007/155
Üstököscsaládok a SOHO képein (Sárneczky Krisztián) – 2005/165
Üstökösaktivitás egy Kuiper-objektumon? (Sárneczky Krisztián) – 2002/172
Ceres méretű Kuiper-objektum (Sárneczky Krisztián) – 2002/174
Üstökösmegfigyelések a SOHO-val (Illés Erzsébet) – 2002/175
A Halley típusú üstökösök forrásvidéke (Illés Erzsébet) – 2002/176
A Naprendszer külső határa? (Patkós László) – 2002/177
A Voyagerek a Naprendszer határvidékén (Petrovay Kristóf) – 2007159/
A Nemezis tömegének felső határa (Szatmáry Károly) – 2006/164 Sikeres modell a Naprendszer keletkezésére (Illés Erzsébet) – 2007163/
Milyen lehetett a Naprendszer bölcsője? (Kun Mária) – 2007164/

Más csillagok bolygói

Bolygók keresése a Naprendszerben és más csillagok körül
  (Barcza Szabolcs) – 1989/117
Naprendszeren kívüli bolygó... (Patkós László) – 1992/121
... vagy mégsem bolygó, hanem plazmafelhő? (Patkós László) – 1992/122
Bolygók pulzárok körül (Patkós László) – 1993/118
A PSR 1257+12 pulzár bolygói (Patkós László) – 1995/139
Más bolygórendszerek (Illés Erzsébet) – 1996/131
Bolygórendszer az üpszilon And körül (Patkós László) – 2000/162
Az exobolygók készülő katalógusa (Almár Iván) – 2000/164
Egy exobolygó átvonulásainak megfigyelése (Almár Iván) – 2001/179
Képek távoli bolygókról? (Kun Mária) – 2001/181
Távoli bolygórendszerek kutatása (Patkós László) – 2002/181
Megmérték egy exobolygó sugárzását (Kun Mária) – 2006/171
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2004/170
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2005/167
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2006/166
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2007/166
Bolygóképződés barna törpék körül (Kun Mária) – 2007/170
Magányos bolygók az Orionban (Apai Dániel) – 2002/182
Mikor jön el a gázbolygók ideje? (Apai Dániel) – 2002/183
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület