Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tematikus keresés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Az évkönyv tematikus tartalomjegyzéke 1986-tól

Asztrofizika

Cikkek

Almár Iván–Kun Mária: Az IRAS eredményei – az infravörös égbolt – 1986/152
Tóth L. Viktor: Molekuláris rádiócsillagászat – 1995/169
Szabados László: Búcsú az IUE-től – 1998/155
Tóth L. Viktor–Ábrahám Péter: A „hideg tekintetű” ISOPHOT – 2001/260
Vinkó József–Szatmáry Károly–Kaszás Gábor– Kiss László:
  A csillagok színképe – 1998/204
Kolláth Zoltán–Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány
  változócsillagászati eredménye – 1998/167
Kun Mária: A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés – 1992/133
Apai Dániel–Domsa István–Moór Attila:Barnard 335: A csillagkeletkezés
  Szent Grálja – 2001/249
Apai Dániel–Vavrek Roland: A nagy tömegű csillagok keletkezése – 2003/235
Jurcsik Johanna: Tetten ért csillagfejlődés – 1994/148
Ábrahám Péter–Kóspál Ágnes: Korongok fiatal csillagok körül – 2005/219
Kelemen János: Flercsillagok – 1987/250
Paparó Margit: A delta Scuti csillagok – 1986/193
Vinkó J.–Kiss L.–Sárneczky K.–Fűrész G.–Csák B.–Szatmáry K.:
  Szupernóvák – 2001/218
Szatmáry Károly: Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározása – 1987/149
Kiss László: Vörös óriás változócsillagok – 2006/228
Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé
  – 2001/237
Oláh Katalin:Csillagfoltok – foltos csilllagok – 1993/132
Kővári Zsolt:Látjuk-e a csillagok felszínét? – 2004/198
Szabados László:Új eredmények – régi változócsillag-megfigyelésekből – 1993/139
Kolláth Zoltán:Káosz a csillagászatban – 1991/112
Szatmáry Károly:Barna törpecsillagok mint gravitációs lencsék – 1995/154
Paragi Zsolt:Mikrokvazárok – 2004/234
Bagoly Zsolt:Gammakitörések – 2005/233

Hírek

Általános asztrofizikai témák

Új opacitások (Patkós László) – 1994/133
Hidrodinamikai csillaglégkör-modellek (Barcza Szabolcs) – 1996/133
Újabb érvek az igen nagy tömegű csillagok ellen (Barcza Szabolcs) – 1990/119
A leghalványabb ismert csillag (Patkós László) – 1993/120
A legforróbb (ismert) csillag (Patkós László) – 1994/141
A legnagyobb látszó átmérőjű csillag (Patkós László) – 1998/144
A csillagok tömegének határai (Szatmáry Károly) – 2006/175
A legkisebb és legnagyobb tömegű csillagok (Barcza Szabolcs) – 2006/177
Fénysebességnél gyorsabb források a Tejútrendszerben? (Patkós László) – 1996/138
Hol találhatók a MACHO-k? (Barcza Szabolcs) – 1996/141
Ólom csillagok légkörében (Barcza Szabolcs) – 2004/175
Egy csillag alakjának meghatározása (Szabados László) – 2007/174

Csillagfejlődés

A csillagfejlődés észlelése a PG 1159–035 forró törpén (Barcza Szabolcs) – 1987/131
A csillagkeletkezés színterei (Barcza Szabolcs) – 1987/136
Hol észlelhető a csillaggá zuhanás? (Kun Mária) – 2001/183
A csillagkeletkezés kémiája (Kun Mária) – 2000/167
A kétmódusú csillagkeletkezés (Kun Mária) – 2003/177
Naprendszer méretű halók fiatal csillagok körül (Barcza Szabolcs) – 1987/138
Miért nem látunk csillaggá zuhanást? (Kun Mária) – 1998/141
A csillagkeletkezés gyors folyamat (Kun Mária) – 2001/184
Új csillagkeletkezési mechanizmus (Barcza Szabolcs) – 2006/175
Mik azok a proplidok? (Kun Mária) – 1998/143
Óriás Herbig--Haro-objektumok (Kun Mária) – 2004/176
Fiatal csillagok infravörös kísérői (Kun Mária) – 2004/178
A Chandra Orion mélyvizsgálat (Kun Mária) – 2007/171
33 éves csillagközi buborék!? (Kun Mária) – 2003/179
A legfiatalabb nagy tömegű csillag (Kun Mária) – 2003/180
Korona a Naphoz hasonló csillagok körül (Barcza Szabolcs) – 1998/146
Hol van a csillagok első generációja? (Barcza Szabolcs) – 1998/147
A csillagelőtti felhők finomszerkezete (Kun Mária) – 1999/171
Kis tömegű csillagok fejlődése (Patkós László) – 1999/174
Kis tömegű csillagok egy „csillagontó” régióban (Domsa István) – 2001/186
Röntgensugárzás „hideg” protocsillagokból (Kun Mária) – 2001/185
P Cygni – megfigyelhető a csillagfejlődés! (Patkós László) – 1993/123
Zakatoló csillagfejlődés: Sakurai objektuma (Kiss László) – 2001/192
Porkorongok fiatal és idősebb csillagok körül (Apai Dániel) – 2001/182
Hogyan szed szét egy csillagot egy fekete lyuk? (Barcza Szabolcs) – 2000/170
A V1647 Orionis és a McNeil-köd (Kun Mária) – 2006/172

Különleges objektumok

A Naprendszer közelében elhaladó csillagok (Szatmáry Károly) – 2002/178
A Naprendszer új szomszédja (Kiss László) – 2002/180
A Barnard-csillag radiális sebessége (Barcza Szabolcs) – 2005/175
Szétszakadás határán forgó csillagok (Barcza Szabolcs) – 2007/175
Mégsem csillag a HDE 269599 (Szécsényi-Nagy Gábor) – 1986/146
Ultra fémszegény vörös óriás: a CD –38° 245 és a III. populáció
  (Barcza Szabolcs) – 1987/127
A báriumcsillagok kettőssége és kísérőik (Barcza Szabolcs) – 1987/128
Urán és tórium egy csillag légkörében (Barcza Szabolcs) – 2002/187
A Procyon koronája röntgentartományban (Barcza Szabolcs) – 1987/132
Aszimmetrikus a piskóta a béta Pic körül (Barcza Szabolcs) – 1990/123
320 milló gauss erősségű mágneses mező a Grw +70° 8247 felszínén?
  (Barcza Szabolcs) – 1990/115
Az A 0620-00 objektum (Patkós László) – 1992/108
A G 25.5 +0.2 jelű rádióforrás (Patkós László) – 1991/102
S Andromedae (Patkós László) – 1991/109
Érdekes csillagok az Andromeda-ködben (Szabados László) – 2007/180
A Geminga (Patkós László) – 1993/121
Új hírek a Gemingáról (Patkós László) – 1994/134
SS 433 (Patkós László) – 1993/124
Az 511 keV-os gamma-forrás (Patkós László) – 1994/136
A Proxima Centauri (Patkós László) – 1995/129
Az alfa Centauri A sebessége (Kiss László) – 2005/173
Mi történik a Sarkcsillaggal? (Szabados László) – 1996/134
Új eredmények a Vegáról (Patkós László) – 1996/134
A Gliese 623 kísérője (Patkós László) – 1996/151
Az eta Carinae 2003-as periasztronja (Kiss László) – 2005/177
A Betelgeuse és az R Cassiopeiae alakja (Barcza Szabolcs) – 1998/144
Kettőscsillagok megfigyelése a Hubble Űrtávcsővel (Patkós László) – 1993/128
Szupergyors kozmikus anyagnyaláb „falnak” ütközik (Paragi Zsolt) – 2000/178
Természetes gyorsító fekete lyukak körül? (Barcza Szabolcs) – 2001/205
Mi van a spirál végén? (Apai Dániel) – 2001/189
Nincs harmadik komponense a Siriusnak (Barcza Szabolcs) – 2002/184
Kettőscsillag az éta Carinae (Barcza Szabolcs) – 2002/186
Távolságmérés fedési kettősökkel (Patkós László) – 2003/181
Távolságmérési módszerek összehasonlítása (Szabados László\hbox to59mm{\hfill}) – 2007/188
Egy bizarr kitörés és utóélete (Kiss László) – 2004/181
A Sco X--1 röntgenforrás eredete (Kiss László) – 2004/188

Változócsillagok

Kataklizmikus változócsillagok (SDSS) (Kiss László) – 2003/186
A Cepheidák felfedezése az M101-ben (Barcza Szabolcs) – 1988/111
Kétmódusú cefeidák a Nagy Magellán Felhőben (Szabados László) – 1996/142
Cefeidák fedési kettősökben (Kiss László) – 2003/182
RR Lyrae csillagok az Androméda-ködben (Barcza Szabolcs) – 1989/110
Az RR Lyrae csillagok légkörének sebességprofilja (Barcza Szabolcs) – 2000/168
Nap típusú rezgések más csillagokban (Kiss László) – 2004/174
Röntgensugárzó égitest és egy flerező csillag a Siriustól 6 ívpercnyire
  (Barcza Szabolcs) – 1987/131
Az epszilon Eri globális oszcillációi (Barcza Szabolcs) – 1987/133
Újdonságok a flercsillagokról (Barcza Szabolcs) – 1990/117
Flerkitörés a VB 10B felszínén (Patkós László) – 1997/139
A Polaris az instabilitási sáv határán (Patkós László) – 1991/105
Az R Scuti (Patkós László) – 1996/135
Az AC Andromedae (Patkós László) – 1996/135
A CM Draconis (Patkós László) – 1999/164
TW Hydrae (Patkós László) – 1999/165
CC Bootis – egy BL Lacertae objektum (Patkós László) – 1999/166
Az Altair is változócsillag (Szabados László) – 2006/178
Porfelhők egy R CrB típusú változó körül (Szabados László) – 2006/182
Új változócsillagok a MACHO program eredményeként (Barcza Szabolcs) – 1997/141
Ismét működik az egyik „lágy ismétlő” (Patkós László) – 1994/144
A legrövidebb kitörés (Patkós László) – 1994/144
Visszatérő nóvák (T Pyxidis) (Patkós László) – 1993/129
Nóva Cygni 1992 (Patkós László) – 1995/129
1999 fényes nóvái (Kiss László) – 2001/195
Törpe nóvák közelről (Kiss László) – 2002/189
Különleges röntgennóva (Kiss László) – 2003/183

Szupernóvák

Amatőr csillagász a Cen A-ban fedezett fel szupernóvát (Barcza Szabolcs) – 1988/111
Az 1983N kulcs az egyes típusú szupernóva megértéséhez?
  (Barcza Szabolcs) – 1988/118
Szupernóva a Nagy Magellán-felhőben (Barcza Szabolcs) – 1989/97
Az 1987A utóélete (Barcza Szabolcs) – 1990/124
Az SN 1987A (Patkós László) – 1996/151
Fényes szupernóva az M81-ben (Patkós László) – 1994/138
A legtávolabbi Ia típusú szupernóva (Patkós László) – 1994/140
Az SN 1993J (Patkós László) – 1997/138
Az 1993J szupernóva elődje (Barcza Szabolcs) – 1997/137
Új alsó korlát a szupernóvák tömegére (Patkós László) – 1999/176
Szupernóvák nyomában (Apai Dániel) – 2002/190
Szupernóva lesz az U Scorpii? (Barcza Szabolcs) – 2003/185
Infravörös szupernóvák (Barcza Szabolcs) – 2004/182
Az SN 2002ic szupernóva különös színképe (Barcza Szabolcs) – 2005/178

Fehér és barna törpék

Két közeli vörös törpe felfedezése (Barcza Szabolcs) – 2005/174
Barna törpék (Barcza Szabolcs) – 1988/115
A barna törpékről ismét (Barcza Szabolcs) – 1989/115
Barna törpék keresése (Patkós László) – 1991/104
Barna törpék (Patkós László) – 1996/140
Felhők barna törpéken? (Apai Dániel) – 2002/191
Vörös és barna törpék osztályozása (SDSS) (Kiss László) – 2003/188
A barna törpék (Petrovay Kristóf) – 2003/189
A legközelebbi barna törpe (Kiss László) – 2004/183
A barna törpék is pulzálhatnak (Szabados László) – 2006/179
Gravitációs mikrolencsék (Szatmáry Károly) – 2001/187
Azonosított MACHO lencsecsillag (Patkós László) – 2003/186
Újdonságok a fehér törpékről (Barcza Szabolcs) – 1987/129
A G 24–9 fehér törpe fényességváltozásai (Barcza Szabolcs) – 1990/129
A fehér törpék tömege (Patkós László) – 1997/139
A fehér törpék száma a Hyadokban (Barcza Szabolcs) – 1997/141
A fehér törpék tömege és forgási sebessége (Barcza Szabolcs) – 1999/172
Új törpecsillag-típusok (Szatmáry Károly) – 2001/187
Egy gömbhalmaz fehér törpéi (Kiss László) – 2004/187
Fehér törpék az omega Centauri gömbhalmazban (Barcza Szabolcs) – 2007/176
Germánium három fehér törpe légkörében (Barcza Szabolcs) – 2007/177

Pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak

Újdonságok a PSR 1937 +21 pulzárról (Barcza Szabolcs) – 1987/140
Kettős pulzárok optikai azonosítása (Barcza Szabolcs) – 1988/112
Milliszekundumos pulzár az M28-ban (Barcza Szabolcs) – 1989/113
Összetartozik-e a Vela pulzár és a Vela szupernóva-maradvány?
  (Barcza Szabolcs) – 1990/122
Milliszekundumos pulzárok (Barcza Szabolcs) – 1990/126
Milliszekundumos pulzárok (Patkós László) – 1991/108
Milliszekundumos pulzár főági kísérővel (Patkós László) – 2004/184
A 47 Tucanae gömbhalmaz pulzárjai (Patkós László) – 1992/120
A harmadik optikailag azonosított pulzár (Patkós László) – 1995/139
A J1012+5307 pulzár kísérője (Barcza Szabolcs) – 1998/148
Új kettős pulzár felfedezése (Barcza Szabolcs) – 2006/181
A PSR B1620–26 hármas rendszer (Barcza Szabolcs) – 2002/191
A neutroncsillagok felszíne (Barcza Szabolcs) – 1990/116
Magányos neutroncsillagok a közelben (Kiss László) – 2003/194
Újfajta neutroncsillagok (Frey Sándor) – 2007/179
A legújabb feketelyuk-jelölt (Patkós László) – 1993/119
Bizonyíték a fekete lyukak forgására (Patkós László) – 2002/192
Közepes tömegű fekete lyukak (Frey Sándor) – 2004/185

Csillagközi anyag

A galaktikus sötét felhők digitális atlasza (Kun Mária) – 2006/183
Infravörös sötét felhők (Kun Mária) – 2007/173/
26Al nemcsak szupernóvarobbanásban keletkezhet (Illés Erzsébet) – 1996/130
Csillagközi ecetsav (Kun Mária) – 1998/140
Új reflexiós köd az Orionban (Barcza Szabolcs) – 1988/114
A planetáris ködök He3 gyakorisága (Barcza Szabolcs) – 1999/174
Molekulahéjak félszabályos vörös változócsillagok körül (Kiss László) – 2001/191
Gyűrűk a Macskaszem-köd körül (Kiss László) – 2002/188
Kettős gyűrű az eta Carinae magjában (Kiss László) – 2003/195
Deutérium az Orion-ködben (Kiss László) – 2001/194
Csillagközi aromás szénhidrogének infravörös színképe (Kun Mária) – 2000/169
Két fok látszó átmérőjű planetáris köd (Kiss László) – 2005/182
Két fok átmérőjű, közeli planetáris köd (Barcza Szabolcs) – 2006/185

Csillaghalmazok

Az NGC 2214 kora (Patkós László) – 1994/137
Szuper csillaghalmaz, csillagok tömeges keletkezése (Barcza Szabolcs) – 1988/116
Csillagkomplexumok és asszociációk (Kun Mária) – 1997/142
A legközelebbi csillagtársulások (Kun Mária) – 2001/197
A Plejádok távolsága (Szabados László) – 2006/186
Porfelhők a gömbhalmazokban (Barcza Szabolcs) – 1990/120
A gömbhalmazok párolgása (Barcza Szabolcs) – 1990/120
A gömbhalmazok kora (Patkós László) – 1991/111
A gömbhalmazok kora (Barcza Szabolcs) – 1999/177
„Új” gömbhalmazok a Tejútrendszerben (Kiss László) – 2002/195
A Palomar 5 gömbhalmaz (Patkós László) – 2004/186
Adatok az M15-ről (Barcza Szabolcs) – 2006/187
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület